Design- en auteursrecht

Naast het merk is met name het design, dus de uiterlijke kenmerken van een product, van invloed op de beslissing van de consument tot aanschaf. Dit betreft de emotionele kant en zorgt voor klantbinding, bovendien kan het doorslaggevend zijn voor uw zakelijke succes. Het design/wettelijk beschermd model als intellectueel en industrieel beschermd eigendomsrecht beschermt twee- of driedimensionale vormen en kleurstellingen. De eigenaar beschikt over het exclusieve gebruiksrecht en mag imitaties of namaak door concurrenten verbieden.

Het auteursrecht beschermt creatieve prestaties, zoals persberichten, foto's, websites en computerprogramma's. Het geeft de auteur het exclusieve recht, om over het gebruik en exploitatie van het beschermde werk te bepalen. Het auteursrecht ontstaat anders dan industrieel beschermde eigendomsrechten al door het creëren van het werk zelf, indien aan de voorwaarden voor bescherming is voldaan.

Onze diensten. Samengevat.

  • Omdat designs/wettelijk beschermde modellen geregistreerd worden, zonder dat de voorwaarden voor bescherming worden getoetst en de aanmelder hierdoor ook het risico draagt, doen wij voor u onderzoek naar de beschikbaarheid. Hierdoor kunt u een gefundeerde inschatting maken over de beschermingsmogelijkheden van uw design. Dat verbetert de registratietactiek en kan onnodige kosten voorkomen.

  • Wij nemen de registratie en het bewaken van nationale, Europese evenals internationale designs/wettelijk beschermde modellen voor onze rekening, vertegenwoordigen uw bedrijf bij alle geschillen m.b.t. designrecht en ondersteunen u bij de exploitatie.

  • Op het gebied van auteursrecht adviseren wij u bij kwesties rondom het ontstaan, gebruik, verdedigen en exploiteren van auteursrechten. Het Duitse auteursrecht bevat gecompliceerde regels m.b.t. het gebruiken van beschermde producten door derden. Een speerpunt van ons advies is derhalve het formuleren van licentieovereenkomsten, waarmee u uw producten financieel kunt exploiteren.