Aangrenzende rechtsgebieden

In de strijd om marktaandelen en winst maken bedrijven soms gebruik van de diensten of de naam van de concurrentie. Naast de bijzondere wetten, zoals de wet op de handelsmerken en de octrooiwet, biedt de wet inzake oneerlijke concurrentie daarentegen zogenaamde aanvullende mededingingsbescherming.


Knowhow effectief beschermen

Omdat niet alle relevante informatie kan worden beschermd door patenten, octrooien, gebruiksmodellen en andere rechten, is de bescherming van knowhow van groot belang. Exclusieve kennis is in een tijd van moderne communicatie het belangrijkste kapitaal van veel bedrijven. Door de toepassing van nieuwe media, het wisselen van personeel en samenwerkingspartners groeit het risico van ongeoorloofde verspreiding van kennis. Geheimhoudingsovereenkomsten, richtlijnen voor de omgang met nieuwe media en het optreden tegen de ongeoorloofde verspreiding maken deel uit van de civielrechtelijke bescherming van knowhow.

Onze diensten. Samengevat.

  • Wanneer derden uw producten of diensten namaken of de goede naam van uw bedrijf misbruiken, adviseren wij u over de mogelijkheden van aanvullende bescherming op het gebied van het mededingingsrecht. Wij kunnen door het versturen van waarschuwingen en het aanspannen van een kort geding snel en effectief reageren op nieuwe situaties en anticiperen op te verwachten geschillen, bijv. door het deponeren van verweerschriften bij het gerecht, die het aanspannen van een kort geding door concurrenten kunnen voorkomen.
  • Aanvullend ondersteunen wij u op het gebied van media- en persrecht, radio-, IT- en internetrecht evenals domeinrecht.
  •  

Oneerlijke handelspraktijken

In de strijd om marktaandelen en winst grijpen bedrijven soms naar verboden strategieën: zij gebruiken de diensten of de naam van de concurrentie op oneerlijke wijze. Naast de bijzondere wetten, zoals de wet op de handelsmerken en de octrooiwet, biedt de wet inzake oneerlijke concurrentie hiervoor zogenaamde aanvullende mededingingsbescherming.

Onze diensten. Samengevat.

  • Door adviezen op het gebied van mededingingsrecht, met name ook het controleren van geplande maatregelen en het bestrijden resp. verdedigen van acties met betrekking tot andere marktspelers bieden wij bedrijven de vroegst mogelijke bescherming en planningsveiligheid.

Mededingingsrecht

Het kartelrecht verbiedt niet alleen marktstructuren die nadelig zijn voor de concurrentie, zoals monopolies, maar ook concurrentievervalsende contractuele overeenkomsten die bijvoorbeeld samenhangen met industriële eigendomsrechten. Omdat het gevolg van overtredingen van het kartelrecht regelmatig de ongeldigheid van de overeenkomst op zich is, gaan bedrijven die hun contracten niet laten toetsen op naleving van het kartelrecht, in bepaalde omstandigheden een groot bedrijfsrisico aan.

Onze diensten. Samengevat.

  • Bij het ontwerpen van nieuwe en toetsen van bestaande overeenkomsten op het gebied van industriële eigendomsrechten houden wij de grenzen van het kartelrecht in het oog, zodat uw contracten niet in strijd met het kartelrecht en derhalve in hun totaliteit ongeldig zijn. Hierdoor kan ernstige financiële schade worden voorkomen – bijvoorbeeld op basis van ontbrekende licentiebetalingen.