Merk- en logorecht

Merken duiden producten en diensten van een bedrijf aan en onderscheiden die van zulke van andere bedrijven. Een effectieve bescherming tegen het registreren en gebruiken van identieke of soortgelijke tekens door concurrenten gaat over het algemeen uit van de eerdere aanmelding en registratie van het betreffende merk. Het registreren van uw merken is voor uw bedrijf derhalve onontbeerlijk, wanneer u uw merknaam als verwijzing naar de herkomst wilt vestigen en kwaliteit wilt garanderen.

Merken kunnen een reëel vermogen zijn: merken van bekende Duitse autofabrikanten worden bijvoorbeeld op 15 tot 25 miljard Amerikaanse dollars geschat. Misschien is ook uw merk wel uw meest kostbare bezit.

Onze diensten. Samengevat.

  • Ons juridische advies inzake merken begint al voor de eigenlijke registratie van het merk: wij doen onderzoek of het gewenste merk geregistreerd kan worden en nog beschikbaar is en minimaliseren daardoor het risico dat het door de instanties wordt afgewezen en in botsing komt met oudere rechten van derden. Die zouden niet alleen de registratie in gevaar kunnen brengen of vertragen, maar ook hoge claims tot gevolg kunnen hebben, o.a. voor schadevergoeding en informatieverstrekking.

  • Wij zorgen voor de aanmelding van nationale, Europese en internationale merken en begeleiden het gehele registratieproces. Ons zwaartepunt ligt behalve op Duitsland en Europa met name op de zogenaamde BRICS-staten (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika).

  • Nadat het merk met succes werd geregistreerd houden wij de markt en de registers in de gaten. Zodat u al op een vroeg tijdstip kunt vaststellen, of andere deelnemers op de markt identieke of soortgelijke logo's gebruiken of aanmelden en vervolgens zowel kostenbesparend als effectief optreden tegen ongeoorloofde merkregistraties en het gebruik van logo's.

  • Wij vertegenwoordigen uw bedrijf bij alle juridische geschillen m.b.t. merken tegenover instanties en rechtbanken op nationaal, Europees en internationaal niveau, bijvoorbeeld om identieke of soortgelijke merken aan te vechten met als doel dat deze niet meer mogen worden gebruikt of om dergelijke aanvallen te voorkomen.