Recht inzake uitvindingsvergoedingen voor werknemers

Uitvindingen of technische verbeteringen worden vaak door werknemers in hun werktijd ontwikkeld. Werkgevers hebben, wanneer een uitvinding of ontwikkeling tijdens werktijd is ontstaan, bijzondere rechten hieraan. Zo kan de werkgever gebruik maken van uitvindingen door werknemers en als intellectuele eigendomsrechten aanmelden. Hierdoor kan de uitvinding door het bedrijf worden gebruikt, maar kunnen ook licenties aan derden worden verstrekt. De wet inzake uitvindingsvergoedingen voor werknemers (ArbNErfG) regelt niet alleen de kwestie van de registratie van een uitvinding en het gebruiken hiervan door de werkgever, maar ook het recht op een passende vergoeding van de werknemer.

Onze diensten. Samengevat.

  • Wij begeleiden u bij het beoordelingsproces of het om een uitvinding gaat en in het opzetten van praktijkgerichte processen voor het registreren en de gebruikmaking van de uitvinding. Wij vertegenwoordigen uw belangen bij het aanmelden van eigendomsrechten en bij de exploitatie en contractvormgeving. Wij adviseren u ook graag bij alle andere kwesties omtrent het recht inzake uitvindingsvergoedingen voor werknemers